Strona używa ciasteczek

KNR

Niniejszy Katalog Nakładów Rzeczowych, opracowany przez mgr inż. Jana Groneta przy współpracy ekspertów SEKOCENBUD-u, zawiera nakłady rzeczowe obejmujące wszystkie roboty budowlane występujące przy wykonywaniu budynków w tym systemie. Przy ich określaniu uwzględniono doświadczenia z realizacji w latach 1994 - 2004 dużej liczby budynków w tej technologii.

Z uwagi na kompleksowość i wysoki poziom scalenia nakładów oraz ich dużą wiarygodność, potwierdzoną praktyką na placu budowy, Fabryka Domów Bogucin poleca stosowanie Katalogu Nakładów Rzeczowych przy realizacji budynków czterokondygnacyjnych w technologii mieszanej.

Fabryka Domów BOGUCIN posiada wersję papierową – zainteresowanych prosimy o kontakt.

Rajmund Szewczyk

KNR